آقای حمیدرضا معصومی (عضو علی البدل هیات مدیره خانه معدن ایران)

بخشی از سوابق تجربی و عملیاتی: موسس شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق، عضو هیات مدیره شرکت‌های معدنی نسوز سمیرم، موسس و هیات رییسه کمیته کانی‌های صنعتی‌خانه معدن ایران، عضو هیات‌ موسس و هیات رئیسه انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی استان قزوین، یکسال عضو کارگروه تخصصی شورای عالی معادن از طرف خانه معدن ایران، عضو هیات مدیره انجمن صنفی-کارفرمایی استان قزوین، عضو هیات رییسه خانه معدن استان قزوین، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران، عضو هیات مدیره شرکت احداث کانسار و راه، عضو هیات مدیره شرکت کارآفرینان امکان ایرانیان، کارشناس اکتشاف شرکت سهامی کل معادن ایران، کارشناس اکتشاف کانی غیرفلزی سازمان زمین شناسی کشور، رییس امور معادن شرکت فرآورده های نسوز امین آباد، مدیر امور معادن شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تعاونی معدنی عقیق

یک سال پیش / خواندن ۱۴ دقیقه