خانـه معـدن ایـران

در اواخر سال ۱۳۸۱ گروهی از نخبگان، اندیشـــمندان و متخصصــان در بخش معدن که دغدغه نابسامانی اوضاع معادن و ذخائر زیرزمینی و کانیهای خدادادی را در دل و دماغ داشتند، گردهم آمدند تا با چاره اندیشی و تدبیـــر و مداقـــه در امور، در ساماندهــــی و بهینـــه سازی و صنعت معادن ایران همکاری نمایند. با برپایی نشست های عدیده، بحث و تبادل و تعاطی آراء و نظرات کارشناسانــــه و تخصصـــی سرانجـام توفیـــق یافتند، تا در راستای هماهنگـــی امور حرفــه ای و گسترش و ارتقاء سطــح عملیات معدنی، صنایع معدنی و تجارت جهانی مواد معدنی کشور، بند “ک” از ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی و .نایع و معادن جمهوری اسلامـــی ایران را تحقـق بخشند

شرایط عضویت در خانه معدن ایران

  • اعضاء اصلی:کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تولید کننده، صادر کننده و صنعتگر معدنی کشور، با تقاضای قبلی و تصویب هیئت مدیره می توانند پذیرفته شون
  • اعضاء وابسته: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکلهای صنفی و تخصصی مرتبط با معدن و صنایع معدنی می توانند به عضویت وابسته خانه معدن پذیرفته شون
  • اعضاء افتخاری: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیتها و تحقیقات آنها در جهت تحقق اهداف خانه معدن باشد، می توانند به عضویت افتخاری خانه معدن درآی

مدارک لازم جهت عضویت در خانه معدن ایران

  • تکمیل فرم درخواست عضویت ( در صورتیکه متقاضی دارای شخصیت حقوقی باشد، لازم است مشخصات نماینده شخص حقوقی در فرم تکمیل گردد.)
  • فتوکپی شناسنامه دارنده کارت
  • یک قطعه عکس ۴×۳ دارنده کارت
  • فتوکپی فیش پرداختی به حساب شماره ۰۱۳۴۰۰۸۸۸۱، بانک تجارت شعبه میدان فردوسی کد ۱۵۷ بنام خانه معدن ایران.
  • ورودیه برای اعضای جدید ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان می‌باشد.

درخواست عضویت