آقای جمال کسیانی (عضو علی البدل هیات مدیره خانه معدن ایران)

بخشی از سوابق تجربی و عملیاتی: مدیرکل معادن و فلزات آذربایجان غربی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت منطقه ای معادن استان آذربایجان غربی، رئیس معدن زغالسنگ در معدن پایدانا، مجری طرح فعالسازی بنتونیت، مجری طرح کانه آرایی خاک نسوز استقلال آباده

یک سال پیش / خواندن ۱۴ دقیقه