آقای حمیدرضا امیریان (عضو هیات مدیره خانه معدن ایران)

سمت فعلی: رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت معدنی آهن آجین، رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی معدنی آذین، عضو هیات مدیره شرکت زمین کاوان زمان و عضو هیات مدیره کانی فرآوران، دبیر کمیته پیمانکاران معدنی، خانه معدن ایران و عضو هیات مدیره خانه معدن ایران بخشی از سوابق تجربی و عملیاتی: از سال ۱۳۷۳ معاونت فنی، مدیر اجرایی قراردادهای پیمانکاری، مدیر پروژه سد رسوبگیر مجتمع مس میدوک، مدیر پروژه سد نساء، مدیر پروژه سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه، مدیر پروژه باطله برداری مجتمع مس سونگون، مدیر پروژه باطله برداری مجتمع مس میدوک، مدیر پروژه بهره برداری از معادن کارخانه سیمان شمال، مدیر پروژه بهره برداری از معادن کارخانه سیمان هگمتان، کارشناس معادن آهن بابا علی، کارشناس معادن سنگ چینی نیریز

یک سال پیش / خواندن ۱۴ دقیقه