آقای علی خطیبی (عضو هیات مدیره خانه معدن ایران)

بخشی از سوابق تجربی و عملیاتی: مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت راه سازی و معدنی مبین، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نائب رئیس انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران معادن، رئیس هیات مدیره توسعه تجارت انرژی آریا، عضو هیات مدیره شرکت زمین کاوان زمان، عضو هیات مدیره شرکت زرمهر تهران اوکسین، عضو هیات مدیره شرکت کانی فراوران زمان، معاون بندری و امور خزر سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت ساراتل ایران، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بین المللی ارسا ساختمان، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت ساختمان و نصب صنایع و معادن پارس (پامیکو)، معاون عمران و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش.

یک سال پیش / خواندن ۱۴ دقیقه