آقای محمدرضا بهرامن (رئیس هیات مدیره خانه معدن)

فعالیت مستمر در بخش معدن و صنایع معدنی طی مدت ۴۳ سال گذشته، هیات مدیره خانه معدن ایران، چهار دوره عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، فارس و ایران، بنیانگذار تشکل تخصصی سنگ کشور، مدیر مسئول مجله سنگ و معدن

یک سال پیش / خواندن ۱۴ دقیقه