زغال سنگ هند با افزایش تقاضا، معادن جدید را افتتاح و معادن موجود را گسترش می دهد

پراساد، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: شرکت دولتی هند، Coal India، عملیات خود را در پنج معدن جدید زغال‌سنگ آغاز خواهد کرد و ظرفیت حداقل 16 معدن موجود را برای کمک به پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای سوخت فسیلی افزایش خواهد داد.

پراساد به رویترز گفت که تولید رکورد پیش بینی شده از این شرکت قرار است ذخایر زغال سنگ در نیروگاه های سراسر کشور را 16.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش دهد و تا پایان ماه مارس به 40 میلیون تن برسد.

پراساد گفت که معدنکار قصد دارد در سال مالی آینده عملیات خود را در پنج معدن جدید آغاز کند که مجموعا ظرفیت سالانه آنها 14.3 میلیون تن خواهد بود.

این شرکت به عنوان بزرگترین معدن زغال سنگ جهان است و طی سال گذشته شاهد افزایش سود و قیمت سهام بوده است. پراساد گفت که در نهایت در مسیر فراتر رفتن از اهداف تولید برای دومین سال متوالی است، پس از 16 سال متوالی کوتاهی از اهداف تولید.

زغال سنگ هند در نظر دارد تولید خود را بیش از 7 درصد برای سال مالی آتی که از اول آوریل شروع می شود، افزایش دهد و امیدوار است که به رکورد 838 میلیون تن خاتمه دهد. این شرکت دارای ذخایر اولیه 80 میلیون تنی است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 15 درصد افزایش یافته است.

نظر:

پاسخ: