رویداد حمل و نقل بین المللی در خدمت رشد صادرات معدنی

خانه معدن ایران برگزار می کند:

🔺رویداد حمل و نقل بین المللی در خدمت رشد صادرات معدنی

📌ارائه توسط شرکت DARK BLUE SHIPPING LLC

📌با حضور فعالین جامعه معدنی ایران

🗓️زمان: شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

⏰ساعت: ۱۰:۰۰ صبح

📍به صورت حضوری و آنلاین در محل خانه معدن ایران

نظر:

پاسخ: