رویداد معدنکاری هوشمند در محل خانه معدن ایران

خانه معدن ایران برگزار می کند:
رویداد معدنکاری هوشمند
به منظور ارائه آخرین دستاوردهای عملیاتی شرکت روسی #زیفرا
با حضور فعالین جامعه معدنی ایران و تیم فنی شرکت زیفرا
زمان: شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ ساعت: ۹ صبح
به صورت حضوری و آنلاین در محل خانه معدن ایران

نظر:

پاسخ: