ولوو راه حل های مستقلی را برای شرکت معدنی سوئدی بولیدن عرضه می کند

شرکت معدنی سوئدی Boliden با Volvo Autonomous Solutions (VAS) برای پیاده سازی راه حل های حمل و نقل خودران در عملیات خود همکاری کرده است.

 

این همکاری طولانی مدت شاهد استقرار راه حل های حمل و نقل خودران ولوو در پروژه های Boliden خواهد بود که از معدن Garpenberg در سوئد شروع می شود.

VAS یک راه حل کامل حمل و نقل مستقل از جمله وسایل نقلیه، سخت افزار، نرم افزار، اتاق کنترل، تعمیر و نگهداری و آموزش ارائه می دهد.

راه حل، حمل و نقل خودران بر اساس طیف کامیون های ممتاز ولوو و راننده مجازی توسعه یافته داخلی آن ساخته خواهد شد.

نیلز جیگر، رئیس VAS، گفت: "چه این کار، حذف افراد از محیط های خطرناک باشد، عملیات 24 ساعته بدون محدودیت ساعت کاری یا کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از طریق استفاده بهتر از منابع و دارایی ها - خودکاری چندین مزیت ارائه میدهد که میتواند به صنعت معدن و استخراج معدن در مقابل چالشهای اساسی خود کمک کند."

"ما بسیار هیجانزده هستیم که با Boliden همکاری کنیم و مسیر آینده آنها را حمایت کنیم، جایی که وسایل نقلیه خودکار و انسانها در کنار هم کار میکنند تا عملیات Boliden را ایمنتر، موثرتر و پایدارتر کنند."

ولوو همچنین یک لودر چرخ برای پشتیبانی از عملیات بارگیری ارائه خواهد کرد.

Mikael Staffas، رئیس و مدیر عامل Boliden گفت: «راه‌حل‌های مستقل هم برای ایمنی و هم بهره‌وری مفید هستند. بنابراین، مشارکت با VAS از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است و ما البته از پروژه ای که در Garpenberg در حال انجام است خوشحالیم.

تقاضا برای فلزات اساسی در آینده افزایش می‌یابد و راه‌حل‌های پایدار و رقابتی کلیدی در ایجاد ارزش معدن خواهند بود.»

این پروژه در سال جاری با مرحله آزمایش و توسعه و سپس اجرا و عملیات کاملاً مستقل آغاز می شود.

نظر:

پاسخ: