عبور اولین گمانه اکتشافی معدن انگوران زنجان از عمق ۷۰۰ متری

ایسنا/زنجان با هدف شناسایی ذخایر جدید ماده معدنی، اکتشافات تکمیلی و عمقی در دستور کار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران - مجتمع معدنی سرب و روی انگوران قرار گرفته است.

به گفته مسئولان بخش معدن استان زنجان، این اقدام با هدف بررسی امکان وجود ذخایر معدنی عمقی براساس نظریه‌های جدید زمین‌شناسی و تکوین کانسار انگوران که ماحصل یک پروژه اکتشافی که از سال ۱۳۹۹ است، انجام شده است.

حفاری ۱۲ گمانه اکتشافی ۱۰۰۰ متری برای اولین بار در دستور کار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران - مجتمع معدنی سرب و روی انگوران قرار گرفته است.

در این راستا با استقرار یک دستگاه حفاری عمیق با توان حفاری تا عمق بیش از ۱۰۰۰ متری در پیت معدن روباز و طراحی و ساخت یک تونل مصنوعی برای حفاظت آن در برابر عملیات معدن روباز، متراژ اولین گمانه حفاری پیشرو در شهریور سال‌جاری از عمق ۷۲۶ متری عبور کرد.

گفتنی است با استقرار دستگاه حفاری دوم عملیات اکتشافی سرعت قابل توجهی به خود خواهد گرفت.

مجتمع معدنی سرب و روی انگوران با استخراج ماده معدنی به دو صورت روباز و زیرزمینی تامین‌کننده خوراک بیش از ۸۰ کارخانه فرآوری در استان زنجان و خارج از استان است.

از این‌رو هدف اصلی پروژه اکتشافی تکمیلی و عمقی افزایش ذخایر ماده معدنی در راستای اهداف توسعه پایدار، حفظ اشتغال منطقه و نیز تامین خوراک کارخانه‌های فرآوری است.

نظر:

پاسخ: