محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در دو هفته نامه خبری خانه معدن یزد: لزوم عزم جدی برای آموزش نیروهای متخصص

برای دانلود فایل pdf دو هفته نامه کلیک کنید

 

 

 

دانلود
نظر:

پاسخ: