حضور اعضا هیات مدیره خانه معدن ایران در مراسم نکوداشت روز ملی معدن

 

🔴محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در پنل تخصصی شاخص های معدنکاری موفق ضمن تبریک روز ملی معدن و تشکر از متولیان برگزاری این روز بیان کرد:

📌زمانی که می خواهیم از معدن، این ثروت الهی استفاده کنیم نباید با نگاه سنتی دیده شود.

📌بخش معدن ما نیازمند یک استقلال است.

📌تمامی فعالین معدنی عضو یک خانواده بزرگ هستند و باید دست در دست هم و در کنار هم مشکلات این بخش را حل کنیم.

📌سرمایه گذاری در بخش منابع انسانی بسیار حائز اهمیت است که انشالله در سالهای آینده شاهد رشد آن خواهیم بود.

📌باید برای بخش معدن یک متولی مختص خودش داشته باشیم.

📌برای رسیدن به یک معدنکاری موفق و پیشرفت در آمایش سرزمینی، چگونگی ارزیابی آنها و نحوه استفاده از این سرمایه ملی نیازمند طی این مسیرها با آموزش هستیم.

📌نمی توانیم برای رسیدن به اهداف در سالهای آینده بدون برنامه پیش برویم.

🔹رئیس خانه معدن ایران در پایان و جمعبندی این پنل تخصصی:

📌بعد از این پنل دورهمی های دیگری هم خواهیم داشت برای مرور تمامی مباحث مطرح شده.

📌ما تمامی نگرانی ها و دغدغه های فعالین بخش معدن را کلاسه بندی و به متولیان انتقال خواهیم داد.

 

 

نظر:

پاسخ: