برگزاری کمیته فلزات رنگین و فراوری خانه معدن ایران

کمیته فلزات رنگین و فراوری خانه معدن ایران در روز دوشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱ با حضور اعضا کمیته بصورت حضوری در محل خانه معدن ایران و همچنین آنلاین با دستور جلسه ذیل برگزار گردید:

  • فرآوری مواد معدنی با رویکرد علمی - تجربی در دو بخش:

۱. طراحی و پروژه های EPC

۲. بهره وردای و بهینه سازی

نظر:

پاسخ: