در حاشیه همایش ششم سنگ آهن؛ توسعه اقتصاد معدن با تغییر اساسی در حکمرانی

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: با تغییرات اساسی در حکمرانی معدن و بهره گیری از فناوری‌های جدید در صنایع معدنی می توان با چالش‌های اقتصاد معدنی کشور مقابله کرد.

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، یدالله سبوحی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران را موضوع معدن و صنایع معدنی دانست و افزود: جهت گیری اقتصاد و توسعه اقتصاد معدنی باید همسو با تولید مواد معدنی و استخراج هرچه بیشتر منابع باشد.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی معادن و صنایع معدنی کشور موضوع محیط زیست، کمبود آب و کمبود انرژی است، ادامه داد: در مناطقی که استخراج مواد مختلف معدنی صورت می گیرد، عمدتا زمین، آب‌های زیر زمینی و آلودگی هوا تخریب می شود که از معضلات اصلی در آن منطقه به حساب می آید.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه تخریب محیط زیست موجب مصرف بیشتر انرژی خواهد شد، تصریح کرد: با تکرار این شرایط، عمق ذخایر افزایش می‌یابد که به نوبه خود موجب افزایش هزینه‌های استخراج و محدودتر شدن عیار معادن و افزایش هزینه‌ بهره برداری از معادن خواهد شد.
سبوحی، ایجاد تحول در حکمرانی اقتصاد معدن را یکی از الزامات توسعه معادن در کشور ذکر کرد و گفت: بهره برداری هوشمند از معادن کشور، حفظ محیط زیست در استخراج مواد معدنی، تکمیل زنجیره استخراج معدن تا مصرف کننده و رساندن محصولات با حداقل هزینه‌های اجتماعی از الزامات اساسی در تدوین سیاست‌های معدنی در کشور است.
وی با بیان اینکه هزینه‌های اجتماعی ناشی از تولید در صنایع معدنی هیچگاه در محاسبات اقتصادی یا هزینه‌های صنایع معدنی محاسبه نمی‌شده است، افزود: با تغییرات اساسی در حکمرانی معدن و بهره گیری از فناوری‌های جدید در صنایع معدنی می توان با  چالش‌های اقتصاد معدنی کشور مقابله کرد.

نظر:

پاسخ: