بررسی آخرین تحولات بازار فولاد و سنگ آهن ایران و جهان

واحد مطالعات گروه رسانه ای دنیای اقتصاد برگزار می کند:

بررسی آخرین تحولات بازار فولاد و سنگ آهن ایران و جهان

سخنرانان: محمدرضا بهرامن، مهرداد اکبریان، کیوان جعفری تهرانی

زمان: سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸

نظر:

پاسخ: