انعقاد تفاهم نامه همکاری خانه معدن ایران با اتاق مشترک بازگانی ایران و شرق آفریقا

امضا تفاهم نامه همکاری خانه معدن ایران با اتاق مشترک بازگانی ایران و #شرق_آفریقا در راستای توسعه و گسترش همکاری های مشترک و سرمایه گذاری های معدنی

 

 

نظر:

پاسخ: