بررسی چگونگی تامین فیلترهای مورد نیاز ماشین آلات معدنی در خانه معدن ایران

دومین نشست مشترک خانه معدن ایران و نمایندگان محترم وزارت صمت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فیلتر کشور، کمیته پیمانکاران خانه معدن ایران و‌ تعدادی از شرکت های راه سازی و معدنی با هدف بررسی آخرین اقدامات انجام شده در خصوص چگونگی تامین فیلترهای مورد نیاز ماشین آلات معدنی

 

 

نظر:

پاسخ: