نشست مشورتی ۴۹ قاضی از ۵ استان کشور در حوزه حقوق معادن با حمایت انجمن مدیریت جهادی کشور

قضات استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سمنان، اردبیل و قزوین چالشهای مفهومی حقوق معادن را حل و فصل کردند.

 

نظر:

پاسخ: