محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در نمایشگاه ماینکس ۲۰۲۲:

 

موقعیت خوب ایران برای پیشرفت در منطقه

مهندس محمدرضا بهرامن گفت: کشور ما به دلیل ظرفیت‌ها و موقعیت آن در منطقه شرایط خوبی را برای پیشرفت دارد و می تواند تامین کننده بخش بزرگی از سرمایه در کشور‌های منطقه باشد. این ایده‌پردازی برای آینده توسط نمایشگاه‌ها قابل ترسیم است.

وی افزود: مسائلی مطرح شد و بخش معدن در آینده توسعه خواهد داشت. منظور من از آینده یک بازه ۳۰ ساله است.
مهندس بهرامن ضمن تشکر ویژه از نظام مهندسی ایران گفت: تشکر من به عنوان ذینفع است چرا که راه اندازی چنین نمایشگاه‌هایی برای کسانی چون من که درگیر کار هستند امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: بدون شک بخش معدن در آینده توسعه خواهد داشت و منظور من از آینده یک بازه ۳۰ ساله است.

بهرامن ادامه داد: کشور ما به دلیل ظرفیت‌ها و موقعیت آن در منطقه شرایط خوبی را برای پیشرفت دارد و می تواند تامین کننده بخش بزرگی از سرمایه در کشور‌های منطقه باشد. این ایده‌پردازی برای آینده توسط این نمایشگاه‌ها قابل ترسیم است.

او گفت: تولید داخلی، تامین مورد نیاز از طریق کشور‌های توسعه یافته و  حمایتی که از صندوق بیمه و ایمیدرو شده واقعا قابل تقدیر است. صندوق بیمه می‌تواند پاسخگوی بخش معدن باشد . و ما در بخش معدن نیازمند بروزرسانی هستیم و همانطور که بخش خصوصی در حال حرکت است بخش دولتی نیر باید در حرکت باشد.

بهرامن گفت: همین نمایشکاه باید در کشورهای دیگر نیز حضور داشته باشد تا بحث سرمایه‌گذاری شکل بگیرد و از زیرمجموعه‌های کارشناسی با آخرین متدهای روز دنیا به روزرسانی شود و این پیشرفت 8 درصد به اقتصاد کشور و در بخش معدن باید به ۱۲ درصد برسد و برای تحقق این موضوع باید از ظرفیت‌ها استفاده شود.

نظر:

پاسخ: