تفاهم نامه خانه معدن خراسان رضوی بعنوان نماینده خانه معدن ایران با شرکت بارکاو تجارت بارمان افغانستان در خصوص فعالیت مشترک و احداث دفتر خانه معدن در کابل

برای دانلود فایل pdf تفاهم نامه کلیک کنید

دانلود
نظر:

پاسخ: