دکتر شعبانی رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران مطرح کرد:  فاجعه قتل همکار معدنی مشکین شهری

وجود اختلافات متعدد میان بهره‌برداران معادن و ساکنان محلی مناطق معدنی، یکی از مشکلات مهم فعالان این حوزه است. برخی به نبود قوانین و چارچوب‌های مقرراتی برای حل این دست مشکلات اشاره کرده و آن را نوعی ضعف مدیریتی، حاکمیتی عنوان می کنند، چراکه وجود معارضان محلی گرهی است که گاه می‌تواند مانع از فعالیت معادن شود و در صورت باز نشدن این گره‌ها، غیرفعال شدن معادن را به همراه دارد و‌ برخی موارد‌ با خشونت سبب می شود شاهد اخباری فاجعه‌بار باشیم و نمونه اخیر آن قتل فجیع معدنکار مشکین‌شهری است. متاسفانه وجود تفکرات موضع‌گیرانه ناشی از رویکردهای غلط در زمینه معدن و معدنکاری، باعث بروز معضلات این چنینی برای معدنکاران شده است؛ تا حدی که در برخی مواقع مشاهده می‌شود پیش از شروع فعالیت معدن، اعتراضات و مخالفت‌های زیادی هم از سوی سازمان ها و هم از جانب ساکنان آن منطقه مطرح و از معدنکاری و آغاز به‌کار معدن جلوگیری می‌کند و البته وزارتخانه نیز دفاع مناسبی از بهره بردار که مستاجر دولت و نگهبان انفال است ، ندارد .
دکتر شعبانی، نایب رئیس انجمن مس ایران در این خصوص عنوان کرد: تولید همیشه و‌ در تمام زمانها مظلوم‌ واقع شده و معدنکاری مظلوم‌تر. اگر تاکنون معدنکار نگران اموال خود در دور افتاده ترین مناطق کشور بود از این به بعد باید نگران جان خود باشد؟!
معدنکار با چالشها و مشکلات بسیار در دور دست‌ترین و کم برخوردارترین مناطق کشور، فعالیت کرده و‌ اشتغال ایجاد میکند امنیت منطقه را ترقی می دهد و این درحالیست که کمترین منافع و‌ منابع دولتی در اختیار معدنکار قرار می گیرد و در نهایت هم ارگانهای مربوط به منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی اتمی و آب منطقه ای و….‌‌ همچنین معارضین محلی به دغدغه همیشگی برایشان تبدیل شده است.
نایب رئیس انجمن مس ایران اشاره کرد: جریان های بسیاری با یک‌ اتفاق شکل گرفته است و این فاجعه باید یک‌جریان حمایتی واقعی نه در شعار و حرف از معدنکاران را شکل دهد تا از وقوع مجدد حوادثی اینچنینی جلوگیری شود و مسئولان ذیربط را برای تدابیر هرچه بیشتر موظف نماید. معدنکاران حافظ اموال دولت هستند که تولید و اشتغال‌زایی برای اقتصاد بهتر در کشورمان را رقم‌می زنند اما روند فعالیت معارضان ضمن تهدید فعالیت این بخش، پیامد خروج سرمایه‌ها را به دنبال دارد.
دکتر شعبانی افزود: درخواست ما از مسئولین این است که ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش، ضامن حفظ اشتغال و رونق تولید و در اولویت، جان معدنکاران باشد و تا زمانی که در خصوص فاجعه اخیر پیگیری درستی انجام نشود، ما فعالین معدنی انگیزه ادامه نخواهیم داشت و امکان ورود سرمایه به این نیز حوزه به حداقل می رسد.

نظر:

پاسخ: