برگزاری جلسه سالانه نظام مهندسی معدن استان سیستان و بلوچستان

جلسه سالانه نظام مهندسی معدن استان سیستان و بلوچستان 
با حضور آقای دکتر رحمتیان معاونت معدنی اداره کل صمت استان 
آقای مهندس آسوده رئیس خانه معدن استان 
آقای مهندس دهواری رئیس نظام مهندسی معدن استان 
خانم دکتر عسکری عضو شورای شهر زاهدان

نظر:

پاسخ: