حضور محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در نشست هم اندیشی وزیر صمت با تشکلها

حضور محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در نشست هم اندیشی وزیر صمت با تشکلها در دومین روز از دهه تولید و تجارت که با عنوان روز تشکلها،هم افزایی تولید نامگذاری گردیده است:

سپاس از وزیر محترم صمت و معاون محترم معدنی و مدیران کل معاونت معدنی که باخبریم حتی جمعه ها در حال بررسی و حذف بخشنامه ها و دستورالعمل‌های زاید موجود در بخش معدن هستند

انجمن‌های تخصصی بسیاری در بخش معدن وجود دارد که هر کدام منبع اطلاعات و مبانی کامل حرکت در رسته فعالیت و صنف خود به‌شمار می‌آیند.

انجمن‌های معدنی می‎‌توانند نقش مهمی را در حل مسائل و مبانی خود با متولیان امر و با حاکمیت داشته باشند؛ به همین دلیل است که تشکل‌ها لقب امین سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه را به خود گرفته‌اند.

 بازیکنان معدنی در زمین بازی ناهموار اقتصاد ایران بسیار در فشارند

ما امروز بدنبال برنامه ریزی برای بخش معدن کشور طی سال‌های ۲۰۳۵ تا۲۰۵۰هستیم

مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح سیاستهای کلان بخش معدن را بر پایه برنامه ریزیهای بلند مدت در حال تدوین است

 

l

نظر:

پاسخ: