محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در اولین جشنواره وجدان محیط زیست در کسب ‌کار از نگاه مردم در محل اتاق بازرگانی ایران

*وجدان محیط زیست باید درون وجود تک تک ما انسان‌ها نهادینه شود 
*اصلاح قانون معادن امروز بر پایه حفاظت از محیط زیست در حال بازنگری است
*توجه به محیط زیست ،خط قرمز فعالین معدنی است

 

نظر:

پاسخ: