رییس جدید سازمان نظام مهندسی معدن معرفی شد

اختصاصی گسترش نیوز: 

رییس جدید سازمان نظام مهندسی معدن معرفی شد 

مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و فعلی سازمان نظام مهندسی برگزار شد. 

صنعت و معدنرییس جدید سازمان نظام مهندسی معدن معرفی شد

امروز سه شنبه، ۲۷  اردیبهشت  ۱۴۰۱، مراسم تودیع  تقی نبئی  و معارفه  رضا بستامی برگزار شد. رضا بستامی با حکم ابراهیم رییسی، رییس جمهوری به مدت سه سال به عنوان  ریاست شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران منصوب شده است.

معارفه-نظام-مهندسی

تقی نبئی با حضور  دو ساله خود در نظام مهندسی اجرای پروژه های ارزشمندی را در سطح ملی آغاز کرد. وی در ابتدای مراسم ضمن تشکر از پنج وزیر و سرپرست وزارت صمت و همچنین ۴ معاون معدنی وزارت صمت در طول ۲ سال گذشته، برنامه‌های سازمان نظام مهندسی را در طول دو سال گذشته بیان کرد و برای ریاست پرسنل سازمان نظام مهندسی معدن آرزوی توفیق و موفقیت کرد.

در ادامه مراسم رضا بستامی رییس جدید سازمان،  ضمن تشکر از شرکت کنندگان و هیات رییسه اتاق بازرگانی و وزیر و معاونت معدنی وزیر صمت، ابراز امیدواری کرد که اهداف سازمان را ادامه دهد.

در انتهای رضا محتشمی پور معاونت معدنی وزارت صمت، ضمن تشکر از زحمات آقای تقی نبئی در طول دو سال گذشته ریاست در سازمان نظام مهندسی معدن ،برای آقای رضا بستامی آرزوی موفقیت کرد و ضمن بیان اهداف پیشرو معاونت معدنی وزارت صمت بیان کرد که برای بهبود عملکرد بخش معدن کشور،  همکاری فعالان و بزرگان بخش معدنی از مهمترین عوامل رسیدن به این امر است.

لازم به ذکر است که رضا بستامی رییس جدید سازمان نظام مهندسی معدن ایران پیش از این دارای سوابقی ازجمله دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن ایران به مدت ۹ سال، ریاست نظام مهندسی معدن استان لرستان به مدت چهار سال، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن به مدت ۱۹ سال، استاد دانشگاه به مدت ۲۰ سال، قائم مقام، معاون و مدیرعامل برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها در سال‌های مختلف به مدت ۱۶ سال و کارشناس رسمی دادگستری به مدت ۱۲ سال بوده است.

نظر:

پاسخ: