شماره۵۱، فصلنامه سنگ ‌معدن منتشر شد

شماره۵۱،فصلنامه سنگ ‌معدن منتشر شد آنچه در این شماره می خوانید: • ما در اکتشاف کم آورده ایم میزگردی برای سرمایه گذاری در اکتشاف عمقی • چرا اکتشاف معادن عمقی در سرزمین ایران ضرورت فوری دارد؟ • معدنکاری، تحقق 11 هدف از 17 هدف توسعه ی پایدار برنامه‌ی توسعه و برنامه‌ی محیط زیست سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد • عناصر نادر خاکی (REE) فصلنامه شماره 51

دانلود
نظر:

پاسخ: