دوره آموزشی آشنایی با قوانین معدن در استان همدان

دوره آموزشی آشنایی بهره برداران و مکتشفین معادن استان همدان با قوانین و مقررات معادن توسط خانه معدن استان همدان

پیرو بخشنامه شماره 44287/60 مورخ 15/2/95 معاونت محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر برگزاری دوره آموزشی آشنایی بهره برداران و مکتشفین معادن با قوانین و مقررات معادن این دوره در تاریخ 18/6/95 در استان همدان توسط خانه معدن استان و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در سالن جلسات سازمان مذکور و با حضور بیش از 70 نفر از فعالین معادن استان برگزار گردید. این جلسه از ساعت 8 صبح روز مذکور توسط مدرس منتخب آقای مهندس زینال زاده شروع و در ساعت 17 خاتمه یافت. پس از ارائه گزارش ریاست محترم خانه معدن استان در مورد اقدامات انجام شده خانه معدن استان همدان در سالجاری و تشکر از حضور همه فعالین معادن استان که در این جلسه شرکت نموده اند، توسط مدرس مذکور ادامه یافت و در پایان با سوالات حاضرین و پاسخ مدرس منتخب خاتمه یافت. حاضرین در جلسه از کیفیت محتوای دوره رضایت خوبی داشته و در پایان از زحمات خانه معدن و سازمان صمت استان تشکر نمودند.

 

 

نظر:

پاسخ: