مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خانه معدن آذربایجان شرقی برگزار گردید.

 از مجموع آرای ماخوذه، هیات مدیره جدید خانه معدن آذربایجان شرقی تعیین شد

🔺آقای مهدی مهرداد ۳۷ رای

🔺آقای نصیر نوری ۳۲ رای

🔺آقای ایوب مرادزاده  ۲۹ رای

🔺آقای سلیمان نوروزی ۲۷ رای

🔺آقای قادر رضایی ۲۷ رای

🔺آقای بهاء الدین نخجوانی  ۲۴ رای

🔺آقای یوسف رحیمی ۲۴ رای

 

نظر:

پاسخ: