پرداخت تسهیلات به کلیه واحدهای صنفی  و صنعتی از ۱۵ خرداد ۱۴۰۱، منوط به استعلام صورتحساب الکترونیک ثبت شده در سامانه جامع تجارت گردید

پرداخت تسهیلات به کلیه واحدهای صنفی  و صنعتی از ۱۵ خرداد ۱۴۰۱، منوط به استعلام صورتحساب الکترونیک ثبت شده در سامانه جامع تجارت گردید