بنابر اعلام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجددا دست به نامه شده و خطاب به نوابی، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نوشته است: متاسفانه هیچ اقدام قابل توجه و موثری در جهت کاهش قیمت پاکت‌های PP به عمل نیامده و عملا صنعت سیمان در عرضه سیمان پاکتی دچار مشکل شده است. با عنایت به اینکه از ابتدای سال جاری هر عدد کیسه بسته‌بندی ۵۰ کیلویی P.P از ۸ هزار ریال به ۲۰ هزار ریال رسیده است. بنابراین باید قیمت هر تن سیمان پاکتی به میزان حدود ۲۴۰ هزار ریال افزایش قیمت یابد.