عباس گل محمدی در نشست خبری دومین همایش بین‌المللی و نمایشگاه تخصصی اکتشاف مواد معدنی افزود: برای توسعه اکتشافات معدنی لوازم و زیرساخت‌هایی نیاز است که تاکنون فقط برای مناطق خاصی از کشور فراهم بوده است. به گفته این مقام مسوول، تاکنون بیش از پنج میلیون متر حفاری برای ذخایر معدنی کشور انجام شده که در مقایسه با کشوری پیشرو در عرصه معدنی همچون استرالیا که سالیانه پنج تا ۶ میلیون متر حفاری دارد، ناچیز است. وی تاکید کرد: در این پیوند ضروری است تا اعداد و داده‌های صحیح در وهله نخست داشته باشیم؛ با این وجود با توجه به بودجه‌ای که در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار گرفته کارهای قابل توجهی انجام شده است. به گفته گل محمدی، حفاری عمیق نیازمند وسایل و تجهیزاتی است که یکی از آنها استفاده از ژئوفیزیک هوایی است. این مسوول افزود: در سال‌های گذشته با همین امکانات محدود، منطقه دارای پتانسیل در چهار استان با عملیات ژئوفیزیک هوایی شناسایی شد. وی تاکید کرد: برای تحقق این مهم باید در وهله نخست دانش‌ آن گسترش یابد و نهادهای توزیع‌کننده بودجه باید ارقام بودجه مناسبی برای سازمان زمین شناسی لحاظ کنند. معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین شناسی افزود: امکانات کشور برای انجام اکتشافات عمیق معدنی کافی نیست و در این راستا نیازمند تخصیص بودجه بیشتر و گسترده شدن دانش آن هستیم.