همچنین بودجه سازمان توسعه تجارت ۸ هزار و ۴۰۳ میلیارد و ۴۵۳ میلیون ریال، سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۳۲۶ میلیارد ریال، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ۲۱۰ میلیارد ریال و شرکت مادر تخصصی سازمانصنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ۱.۱۱۳.۰۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده، برای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان ۳۱۹ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال، صندوق ضمانت صادرات ۵۹ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال، اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۹۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، همچنین ۶۷ میلیارد و ۹۰۰ ریال برای تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن و ۱۵۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی فرش دستباف در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر دولت در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۹۸ برای درآمدحاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن بودجه ۱۵ هزار میلیارد ریال را تعیین کرده است. با توجه به اینکه بودجه وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال ۱۳۹۸، رقمی حدود ۲۲ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده، بودجه بخش معدن، رقمی حدود ۵۹۷۶ میلیارد ریال معادل ۵۹ میلیارد ۷۶۰ میلیون تومان را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، طبق لایحه بودجه اعلام شده برای سال ۹۸، شش میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان برای تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.

سهم تجدیدپذیرها

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، رقمی معادل ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای توسعه تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی در نظر گرفته شده است. بر اساس عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور، مصوب ۱۰ آبان‌ سال ۱۳۹۴، به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تعین شده است تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجهکشور و تخصیص آن توسط این سازمان، برای موارد مطروحه در قانون با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف شود. بر اساس این قانون، مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.