در این جلسه صالحی‌نیا «توجه به مراکز علمی»، «تعامل با صنعتگران» و «توجه به تامین زیرساخت‌ شهرک‌های صنعتی» را مهم‌ترین سرفصل برنامه‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برشمرد. به گزارش «شاتا»، سرپرست جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در این جلسه بر تعامل با صنعتگران و استفاده از نظرات جمعی تاکید کرد و گفت: از ظرفیت‌های خارج از مجموعه در بخش‌های مختلف می‌توان بهره برد. صالحی‌نیا در ادامه با بیان اینکه همکاران مجموعه باید با انرژی و توان بالا کار خود را ادامه دهند، افزود: توجه به مراکز علمی و دانشگاهی و بهره‌مندی از نظرات آنها، تعامل با صنعتگران و واحدهای تولیدی و توجه به تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی باید در دستور کار قرار بگیرد. صالحی‌نیا با تأکید بر ضرورت حمایت از توسعه فناورانه و مراکز تحقیقاتی گفت: به نظرات جمعی در مدیریت خود اهمیت می‌دهم. سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به اهمیت و ضرورت قواعد خوب در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، اضافه کرد: بر اساس اهداف عالیه دولت تدبیر و امید و برنامه‌های وزیر صنعت و با کمک تجربیات همکاران کار را جلو می‌بریم.