پیش گرفتن طرح‌های ایجادی از توسعه‌ای در حالی است که بسیاری از فعالان این بخش معتقدند که در شرایط کنونی بنگاه‌های صنعتی با کمترین ظرفیت خود در حال فعالیتند و برخی واحدهای تولیدی تنها حفظ خطوط تولیدی را در دستور کار قرار داده‌اند و با این شرایط استفاده حداکثری از توان صنایع موجود می‌تواند رونق بخش را به همراه داشته باشد و با این شرایط صدور جواز و پروانه جدید چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر سرمایه صرف شده برای ایجاد واحد جدید می‌‌تواند بخش اعظمی از واحدهایی که در حال‌ حاضر با حداقل ظرفیت در حال فعالیتند را احیا کند و هدایت بخش اعظمی از سرمایه‌‌های محقق شده به سمت واحدهای جدید، تنها ایجاد واحدهای نوپا را به همراه دارد که در بازار جهانی قدرت رقابت ندارند. این در حالی است که واحدهای موجود می‌توانند در صورت احیا و رسیدن به حداکثر توان با توجه به تجربه‌هایی که از سال‌ها حضور در بازار به دست آورده‌اند راحت‌تر به بازارهای صادراتی دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر با توجه به موارد مطرح شده از سوی فعالان بخش در شرایط کنونی شاید بتوان گفت ادغام واحدهای خرد و متوسط و تامین سرمایه این واحدها بیش از هرچیز به کار می‌آید؛ چرا که با ادغام برخی واحدهای تولیدی کوچک نه تنها شرایط برای رقابتی شدن واحدهای تولیدی فراهم می‌شود، بلکه شاهد رشد تولید نیز خواهیم بود.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع، سرمایه محقق شده برای مجموع پروانه بهره‌برداری صادره بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۱۸۸ درصدی داشته است. سهم طرح‌های ایجادی از سرمایه‌گذاری صورت گرفته برابر ۲۳۷ هزار میلیارد ریال بوده و طرح توسعه‌ای نیز در این میان تنها سهمی بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال به خود اختصاص داده است. سهم پروانه‌های بهره‌برداری در ایجاد اشتغال نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر ۳۰هزار و ۳۴۰ نفر بوده است.

طرح‌های مهم صنعتی

از سوی دیگر روایت آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی از مجموع ۱۴طرح مهم راه‌اندازی شده باتوجه به تفکیک نوع بهره‌برداری، ۱۰ طرح ایجادی و ۴ طرح توسعه‌ای بوده است. طرح‌های ایجادی به بهره‌برداری رسیده در مدت زمان مورد بررسی به «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» در استان هرمزگان، « استخراج کانه‌های فلزی» در خراسان رضوی، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» در استان کردستان،‌«ساخت فلزات اساسی» در خراسان رضوی، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» استان البرز، «ساخت فلزات اساسی» استان کرمان، «سایر محصولات کانی غیرفلزی» در خراسان رضوی، «وسایل نقلیه موتوری» در استان لرستان، «وسایل نقلیه موتوری» استان مرکزی و «وسایل نقلیه موتوری» استان اصفهان اختصاص داشته است. اما از طرح‌های توسعه‌ای مهم به بهره‌برداری رسیده در این مدت نیز می‌توان به چهار طرح «سایر محصولات کانی غیرفلزی» در استان یزد، «محصولات غذایی و آشامیدنی ها» در استان مرکزی، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» در استان قزوینو «شیشه و گاز» در استان تهران اشاره کرد.