این میزان پوشش، به نسبت صادرات غیرنفتی در مقایسه با موسسات همتا، صندوق را در رده دوم اعضای کلوب پراگ قرار داده است. او در این جلسه که با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برگزار شد و صورت‌های مالی با توجه به گزارش سازمان حسابرسی به تصویب رسید، افزود: بخش عمده این رشد ناشی از سیاست‌های بازاریابی جهت ترغیب شرکت‌های جدید صادراتی به استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای بود که در نتیجه آن، ارزش بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت صادره طی این سال، ۱۵۲ درصد بهبود یافت. سیدعلی افزود: به این ترتیب صندوق با افزایش درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی توانست بیش از ۲۳۸/ ۲ میلیارد ریال سود را در صورت‌های مالی سال‌جاری خود به ثبت رساند. همچنین طی این سال، برای اولین بار در طول عمر صندوق، قراردادی اتکایی با کنسرسیومی از معتبرترین شرکت‌های بیمه اتکایی جهان منعقد شد که این امر، پس از بازدید تیمی از کارشناسان خبره این شرکت‌ها از فعالیت‌های اعتبارسنجی و صدور بیمه‌نامه و تایید دانش فنی و تخصصی صندوق در این حوزه‌ها میسر شد. انعقاد این قرارداد که ظرفیت ریسک‌پذیری صندوق را افزایش خواهد دادو امکان ارائه پوشش بیشتر را طی سال‌جاری در صورت بهبود شرایط سیاسی موجود فراهم خواهد کرد. سیدعلی میزان تعهدات جاری و سر رسید نشده صندوق در سال مالی موردنظر را بالغ بر ۸۳ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال اعلام کرد و از پرداخت ۶۵۸ میلیارد ریال خسارت به سیستم بانکی و صادر‌کنندگان ایرانی در سال ۱۳۹۶ خبر داد. وی چالش‌های عمده صندوق در سال‌جاری را سیاست‌های جدید ارزی کشور و تغییر نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی برای صادرکنندگان، ریسک‌های ناشی از انتقال ارز و تحریم یکجانبه آمریکا و به‌طور کلی افزایش ریسک‌های محیط کسب‌وکار صندوق عنوان کرد.