براساس آمار اعلام شده با وجود رشد صدور پروانه‌های بهره‌برداری معدنی در ۱۲ استان، در کل کشور این شاخص ۲۱ درصد کاهش داشته است. در مجموع عملکرد بخش معدن در دوره یاد شده در همسنجی با پارسال از نظر میزان استخراج اسمی و نیز تعداداشتغال به ترتیب ۶/ ۵۵ و ۲۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. استان‌های مازندران، ایلام و قزوین از نظر تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معدن به ترتیب از ۵۰۰، ۴۰۰ و ۱۲۵ درصد، رشد در هفت ماه امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته برخوردار شدند. علاوه بر این استان‌های زنجان، مرکزی و فارس به ترتیب با ۲/ ۶۳، ۳/ ۵۹ و ۳/ ۵۳ درصد بیشترین کاهش صدور تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معدن در دوره مورد بررسی را داشتند. مجموع تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معدن در دوره این گزارش به رقم ۳۳۱ رسید و میزان استخراج رسمی نیز ۱۱۹ میلیون و ۴۸ هزار تن ثبت شده و شمار اشتغال نیروی کار هم ۲ هزار و ۵۶۴ نفر در نظر گرفته شد.

بر پایه آمارهای مورد بررسی از لحاظ میزان استخراج رسمی معدن، استان‌های مازندران، سیستان و بلوچستان و ایلام به ترتیب با ۵۸۵، ۶/ ۳۸۲ و ۷/ ۲۳۰ درصد بیشترین رشد را در سطح کشور در دوره مورد بررسی داشتند و استان‌های کرمان، منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو (آذربایجان شرقی) و یزد به ترتیب با ۹/ ۹۳، ۵/ ۹۰ و ۹/ ۸۳ درصد در هفت ماه امسال در مقایسه با دوره مشابه پارسال بالاترین افت را نشان می‌دهد.

همچنین در زمینه میزان اشتغال پیش‌بینی شده استان‌های مازندران، چهارمحال و بختیاری و ایلام به ترتیب با ۹۰۰، ۳/ ۲۸۳ و ۳/ ۲۲۷ درصد بیشترین افزایش را نسبت به هفت ماهه ۹۶ دارند و از سوی دیگر استان‌های البرز، زنجان و لرستان به ترتیب با ۴/ ۹۶، ۱/ ۷۳ و ۱/ ۶۹درصد بالاترین کاهش پیش‌بینی اشتغال را در مدت این گزارش داشتند. بررسی جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارتنشان می‌دهد که میزان حقوق دولتی اخذ شده از معادن فعال کشور در مدت هفت ماه امسال به رقم بیش از چهار هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۸۲۲ میلیون ریال رسید؛ این رقم در مقایسه با عملکرد دوره مشابه پارسال که افزون بر چهار هزار و ۷۲۵ میلیارد و ۲۷۶ میلیون ریال بود، ۴/ ۱۱ درصد کاهش داشت. مهرماه امسال بیش از ۷۹۸ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال حقوق دولتی از معادن فعال وصول شده بود که بیش از ۱۹ درصد مجموع حقوق دولتی اخذ شده در هفت ماه امسال را نشان می‌دهد.