صادق نجفی در این نشست با بیان این مطلب افزود: ۹۲ درصد از صنایع کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، حمایت و همکاری با این صنایع در اساسنامه سازمان مورد تاکید است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر اینکه اساسنامه سازمان باید با دقت مطالعه و بازبینی شود، اضافه کرد: نیاز به تحول داریم، سازمان باید به سمت توسعه‌ای شدن که وظیفه اصلی آن به شمار می‌رود پیش برود. نجفی همچنین در ادامه تصریح کرد: سازمان باید اثرگذار باشد و در اساسنامه نیز باید تحولاتی ایجاد شود. وی با یادآوری اینکه ۹۶۸ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد که ۸۰۶ مورد فعال است، افزود: بالاترین واگذاری زمین برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی را پارسال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی داشتیم.