به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» بخش عمده این کاهش ناشی از بازگرداندن سود تجمیع‌شده شرکت‌های آمریکایی مادر از شعب خارج از کشور خود بود که به دنبال اصلاحات مالیاتی این کشور صورت گرفته بود. البته کاهش جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در نیمه نخست ۲۰۱۸، در تضاد با روند بین کشوری «ادغام و خرید کسب‌وکارها» (Mergers and acquisitions) و «سرمایه‌گذاری‌ در حوزه‌های بکر– نوعی از سرمایه‌گذاری که در آن کسب‌وکارها، برای نخستین بار در یک حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند – است. به گزارش «آنکتاد»، آمار ادغام کسب‌وکارها (و خرید توسط کسب‌وکارهای دیگر) در نیمه نخست ۲۰۱۸ در سطح ۳۷۱ میلیارد دلار ثابت باقی ماند. «پروژه‌های حوزه‌های بکر اعلام‌شده» نیز که شاخصی برای روندهای آینده است با افزایشی ۴۲ درصدی نسبت به دوره مشابه ۲۰۱۷ به ۴۵۴ میلیارد دلار افزایش یافت. در این گزارش،‌ بزرگ‌ترین کشورهای پذیرنده «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» نیز رتبه‌بندی شده‌اند. بر این اساس، در نیمه نخست ۲۰۱۸، چین با جذب ۲/ ۷۰ میلیارد دلاری سرمایه‌‌های مستقیم خارجی، جای آمریکا را در رده نخست گرفت. انگلیس نیز با جذب ۵/ ۶۵ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی، توانست جایگاه ۱۶ گزارش پیشین خود را تا رده دوم بالا بکشد. آمریکا، هلند و استرالیا نیز به ترتیب در رده‌های سوم تا پنجم این رتبه‌بندی جای گرفته‌اند.  به گزارش «آنکتاد»، بخش عمده کاهش «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاد و جریان ورودی این سرمایه‌گذاری با کاهشی چشمگیر و ۶۹ درصدی به سطح ۱۳۵ میلیارد دلار رسید. ایرلند با جریان منفی ۸۱ میلیارد دلاری در ورود «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» و سوئیس با منفی ۷۷ میلیارد دلار ضعیف‌ترین عملکرد را در میان این کشورها داشتند.

آمریکا از دیگر کشورهایی است که در نیمه نخست ۲۰۱۸ جریان ورودی «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» آن کاهشی چشمگیر یافت (با کاهشی منفی ۷۳ درصدی به ۴۶ میلیارد دلار رسید). کشورهای توسعه‌یافته همچنین در روند رو به بهبود «سرمایه‌گذاری حوزه‌های بکر» در نیمه نخست ۲۰۱۸ نقش کمرنگی داشتند، جایی که این معیار افزایشی کمتر از ۵ درصد داشت.  این در حالی است که در نیمه نخست ۲۰۱۸ کشورهای در حال توسعه به نسبت کاهش کمتری را در جریان ورودی «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» تجربه کردند. در این کشورها این میزان با کاهشی کمتر از ۴ درصد نسبت به دوره مشابه ۲۰۱۷ به ۳۱۰ میلیارد دلار رسید. این روندها موجب شد سهم کشورهای در حال توسعه از «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» رکورد جدیدی را به ثبت برساند.

در میان مناطق در حال توسعه، جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در منطقه آفریقا تقریبا ثابت ماند و در آسیای در حال توسعه و آمریکای لاتین روند کاهشی داشت. همان‌طور که اشاره شد نیمه نخست ۲۰۱۸،‌ چین بزرگ‌ترین پذیرنده «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در جهان بود و آسیای در حال توسعه با سهمی ۴۷ درصدی از «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» جهانی، بزرگ‌ترین منطقه در این زمینه بود. در نهایت جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» به اقتصادهای در حال گذار در نیمه نخست ۲۰۱۸ کاهش بیشتری را تجربه کرد (با ۱۸ درصد کاهش به ۲۵ میلیارد دلار رسید).