محمدعلی عزیزمحمدی با بیان این مطلب افزود: میزان واگذاری زمین برای واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از ابتدای سال تاکنون به لحاظ تعداد قراردادهای منعقده نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲ هزار و ۷۵۶ قرارداد مبادله شده است، تصریح کرد: در این مدت ۹۲۶ هکتار زمین برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و واگذار شده است.

عزیزمحمدی واگذاری زمین برای واحدهای تولیدی را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بیانگر هدایت سرمایه‌ها برای سرمایه‌گذاری در امر تولید دانست و بیان کرد: از ابتدای امسال بیش از یک‌هزار واحد صنعتی با اشتغال حدود ۱۷ هزار نفر به‌صورت مستقیم در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده است. عزیزمحمدی همچنین گفت: با راه‌اندازی مجدد این واحدهای راکد و بهره‌برداری از واحدهای جدید در مجموع برای بیش از ۳۲ هزار نفر به‌صورت مستقیم شغل ایجاد شده است. وی با اشاره به دیگر برنامه‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال حمایت از کالای ایرانی افزود: این سازمان علاوه بر تامین امکانات زیربنایی و سخت‌افزاری در شهرک‌ها و نواحی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه با برنامه‌های جامعی که در حوزه صنایع کوچکدر دستور کار دارد، با حمایت از خوشه‌های صنعتی خدمات حمایتی اعم از استقرار نظام پیمانکاری(SPX)، ایجاد و توسعه کنسرسیوم صادراتی، حمایت از ارتقای صادرات واحدهای صنعتی کوچک صادراتی و معرفی و پذیرش واحدهای صنعتی در فرابورس و انتقال فناوری واحدهای صنعتی را مورد حمایت قرار می‌دهد.