از این تعداد، دو سرمایه‌گذار خارجی نیز از کشور استرالیا و اوکراین حضور دارند. همچنین چهار تفاهم‌نامه پژوهشی با دانشگاه‌ها و مرکز پژوهشی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در حال نهایی شدن است که هدف آن توسعه فرآوری و پایلوت‌های سیار، بررسی پژوهشی بازار و هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی نیاز محور در راستای تقویت و توسعه معادن کوچک مقیاس و استفاده از فرصت‌های دانشگاهی با تعریف پروژه‌های نیاز محور است. در این زمینه، بررسی‌های آماری و هماهنگی با پنج استان کشور با تکیه بر مناطق کمتر توسعه‌یافته و دارای پتانسیل معدنی انجام شده است. همچنین پردازش اطلاعات مکانی و اولویت‌بندی به‌منظور معرفی محدوده‌های مستعد به سرمایه‌گذاران در حال بررسی و کارشناسی است که به محض آماده شدن نتایج، معرفی این محدوده‌ها به متقاضیان سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد. علاوه بر این، ۳ استان دیگر در حال هماهنگی اولیه برای دریافت آمار و اطلاعات اولیه است. بنابر این گزارش، در نقشه راه معدن «بند ۴۸ راهبرد ۴» بر شفاف‌سازی حمایت‌های دولت از معادن کوچک مقیاس تاکید شده است که حاکی از توجه ویژه به این بخش به‌عنوان موتور محرک توسعه و اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه‌یافته خواهد بود.