شجاعی با بیان اینکه در همین شرایط دشوار کسب و کار، برخی بنگاه‌ها هستند که با مدیریت صحیح و بهره‌گیری درست از منابع و به‌کارگرفتن قدرت خلاقیت و نوآوری، توانسته‌اند دشواری‌ها را پشت سر بگذارند، افزود: مرکز تعالی سازمانی با ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و تجارب موفق، توانسته بالغ بر ۱۵۰ برنامه در قالب همایش‌های فصلی و تور تعالی برای ذی‌نفعان از جمله مدیران و کارشناسان شرکت‌های مختلف برگزار کند. وی ادامه داد: در این برنامه‌ها، شرکت‌های منتخب جایزه تعالی سازمانی، تجربه‌های خود را در مسیر رشد و تعالی به سایر سازمان‌ها منتقل می‌کنند تا مدیران آنها نیز گام‌های سریع‌تر و مناسب‌تر در راه رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در سازمان متبوع خود برداشته و در زمره سازمان‌های متعالی قرار گیرند.