وی با تاکید بر اینکه هر اعتباری در این مسیر ریلی هزینه شود توجیه اقتصادی دارد افزود: در این کارگروه ضمن بررسی راه‌های بهبود سیستم حمل ریلی، روش‌های سرمایه‌گذاری و شیوه اجرا نیز مشخص خواهد شد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر تسهیل ایجاد زیرساخت‌ها در ارتقای حمل ونقل ریلی گفت: حمل‌و‌نقل مواد معدنی به‌صورت انبوه، نیاز به سیستمی با عملکرد مداوم و با قابلیت اطمینان دارد تا در یک بازه زمانی، مقدار مشخص بار به مقصد مورد نظر برسد. غریب پور افزود: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند به تعامل با ایمیدرو برای تامین زیرساخت‌ها است. بدیهی است با به نتیجه رسیدن همکاری‌ها با تعریف زمان‌بندی مشخص و توجه به ضریب تاثیر آن در بخش معدن و صنایع معدنی، تعیین اولویت‌ها و همچنین چشم انداز ۱۴۰۴، گام‌های اساسی در مسیر مواد پایه‌ای ارتقای حمل‌و‌نقل مواد معدنی برداشته شود.

در این دیدار سعید محمد زاده مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از اعلام آمادگی این شرکت در تامین زیرساخت‌های ریلی سنگان – بافق خبر داد و اظهار کرد: طی سال ۹۵ میزان بارگیری مواد معدنی ایمیدرو ۶۰ میلیون تن بوده که ۲۰ میلیون تن از این رقم، به‌صورت ریلی حمل شده است. وی افزود: با شرایط فعلی و چشم انداز توسعه صنعت فولاد، هنوز برنامه‌های زیرساخت به ویژه در بخش حمل‌و‌نقل آن طور که باید تامین نشده است.

محمدزاده با بیان اینکه حوزه حمل‌و‌نقل ریلی تنها ریل‌گذاری نیست، گفت: تامین واگن نیاز جدی توسعه صنایع در بخش زیرساخت‌ها است. وی گفت: آمادگی داریم تا هرگونه تقاضایی در بخش معدن و صنایع معدنی را مطابق با چارچوب‌های تجاری پاسخگو باشیم. مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در تشریح راهکارهای توسعه حمل‌و‌نقل ریلی مسیر سنگان تا بافق گفت: در بخش تامین مالی می‌توان از منابع بانکی بهره برد و در احداث خط دوم با اجرای پروژه تراک بندی این مسیر و با هدف افزایش ظرفیت بارگیری‌ها، اهتمام ویژه داریم.

در این نشست در زمینه نیازهای زیرساختی، به مواردی همچون حمل ۷۹ میلیون تن در قالب طرح جامع فولاد، حمل سایر محصولات ریلی ۱۱۷ میلیون تن و شناسایی گلوگاه‌های شبکه ریلی بر اساس تطابق تقاضا با ظرفیت و راهکارهای توسعه شبکه ریلی برای بارهای قابل جذب اشاره شد. همچنین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نکاتی را در افزایش سهم بازار ریلی حمل مواد معدنی با همکاری این مجموعه و ایمیدرو مطرح کرد که توسعه لجستیک ریلی در معادن و صنایع فولادی یکی از این موارد است.