رضا رحمانی در جریان بازدید از شرکت هپکو در جمع خبرنگاران گفت: با برنامه‌ای که دولت برای هپکو دارد نه تنها وضع موجود در این شرکت حفظ می‌شود، بلکه قابل ارتقا نیز خواهد بود. وی با بیان اینکه استان مرکزی یکی از قطب های صنعتی کشور است، گفت: حتما برنامه‌های مختلفی برای فعال‌سازی ظرفیت تولید استان و کشور در دستور کار است.  وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه دولت و وزارتخانه حفظ و تامین خطوط تولیدی است، گفت: فعال شدن همه واحدهای تولیدی کشور در اولویت است و همه استانداران و دولت پیگیر این مهم هستند. رحمانی حفظ خطوط تولیدی را به معنی حفظ اشتغال دانست و اظهار کرد: امروز یکی از برنامه‌های اولویت دار دولت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خاصه پروژه های دارای بیش از ٦٠درصد تولید است و نوسازی صنایع در اولویت قرار دارد. ظرفیت‌های مالی و حمایت مالی خوبی در این راستا در نظر گرفته شده است و هرگونه حمایت را اعمال خواهیم کرد. وی افزود: براساس برنامه فعال‌سازی معادن کوچک کشور در دستور کار است و می‌توان تامین ماشین‌آلات مورد نیاز در این زمینه را از طریق هپکو انجام داد. بخشی از تولیدات و سفارش‌های شرکت هپکو نیز مربوط به شرکت راهداری کشور است.