وزارت علوم و وزارت صمت تفاهم کردند/ موافقت نامه اجرای دوره های کارآموزی در صنعت

وزارت علوم و وزارت صمت تفاهم کردند/ موافقت نامه اجرای دوره های کارآموزی در صنعت

1396/06/22

گالری تصاویر

وزارت علوم و وزارت صمت تفاهم کردند/ موافقت نامه اجرای دوره های کارآموزی در صنعت

در راستای تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و فناوری فی مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 93.5.12 و به منظور افزایش اثرگذاری و اثرپذیری آموزش عالی و بخش صنعت موافقت نامه اجرای دوره های کارآموزی در صنعت اعلام شد.

گالری تصاویر