/assets/media/image/news/e3614cdfb46d4894a7804b78296120e3.jpg

1396/06/15

وقت دادن یارانه از سیاست به اقتصاد است

به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، بهرام شکوری گفت: مدیران ارشد کشور در کلام خواهان دادن یارانه از سیاست به اقتصاد هستند که در عمل نیز این تفکر باید اجرایی شود.
او افزود: تا کنون نگاه های سیاسی و امنیتی بر سفارتخانه های کشور حاکم بوده و بهتر است از این پس ضلع سومی به نام دیپلماسی اقتصادی به بدنه وزارت خارجه اضافه شود تا در آن آحاد اقتصادی کشور بتوانند به سهم خود در توسعه فعایت هایشان نقش آفرینی کنند.
دکتر شکوری گفت: دیپلماسی اقتصادی برای کشور قدرت نرم به وجود آورده و سطح چانه زنی در مجامع بین المللی را افزایش داده و جایگزینی مناسب یا مکملی برای قدرت سخت که بر پایه نیروی نظامی شکل می گیرد، است.
او افزود: خوشبختانه در چهار سال گذشته دستگاه دیپلماسی همراه اقتصاد کشور و بوده و در صدور ویزا برای فعالان اقتصادی سایر کشور ها عملکرد مطلوبی داشته به طوری که در این رابطه ما با کمترین مشکلی مواجه شده ایم و هیات های اقتصادی مختلفی ظرف این سال ها وارد کشورمان شده اند.
دکتر شکوری تصریح کرد: بهتر است بخشی از ظرفیت های وزارت خارجه نیز صرف لابی گری های اقتصادی شود و لابی من های اقتصادی در این راستا برای سفارتخانه های مختلف در کشورهای مهم و صنعتی بکار گرفته شوند.
او گفت: اقتصاد مقاومتی تولید کالا برای بازارهای صادراتی است و وزارت صمت به تنهایی قادر به اجرایی کردن این اصل نیست و بهتر است تا وزارتخانه هایی چون کار، امور خارجه و اقتصاد این وزارتخانه را یاری کنند.
او افزود: در این راستا شخص وزیر صمت و بدنه وزارتخانه نیز نقش مهمی دارند و بهتر است با سایر بخش ها در وزارتخانه ها ارتباطی قوی به وجود آورند تا در نهایت با بهبود فضای کسب و کار، بخش تولید بتواند در خارج از مرزهای ایران بازارهایی را به دست آورد.