/assets/media/image/news/db74656c2fb745a69b0fd487dbeaaf0f.jpg

صمت

1396/11/24

کوچک‌های اشتغالزا

اما باید به این نکته اشاره کرد که این اشتغال تنها در معادن بزرگ ایجاد نمی‌شود بلکه معادن کوچک نیز می‌توانند با کمی حمایت و سرمایه‌گذاری در عرصه تولید حضور داشته و اشتغالزایی را برای مردمان منطقه به همراه داشته باشند. رقابت در بازارهای جهانی و حضور غول بزرگ معدنی به نام چین توانست قیمت‌های جهانی در سال‌های گذشته را کاهش داده و معادن کوچک و متوسط را نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورهای معدنی نیز به کام تعطیلی بکشاند. اما امروز بار دیگر فعالان معدنی و مسئولان حاضر در این بخش به دنبال نجات معادنی هستند که در سال‌های گذشته فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.حمایت دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، منجر به احیای این معادن می‌شود؛ اتفاقی که علاوه بر کمک به رشد صنعت، اشتغالزایی را برای مناطقی به همراه دارد که دغدغه اصلی آنها بیکاری است. نبود شغل در مناطق محروم باعث شده تا وضعیت اجتماعی در این مناطق تحت تاثیر قرار بگیرد اما با ورود بخش خصوصی به دلیل سرمایه‌گذاری و حمایت دولت برای احیای معادن کوچک می‌توان این امید را داشت که اشتغال، رنگ جدید به زندگی مردمان این منطقه بپاشد. در واقع احیای این معادن، توسعه همه جانبه را به همراه دارد؛ توسعه‌ای که نباید از آن غافل بود زیرا تمامی این جنبه‌ها مانند یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند و در نهایت توسعه ملی و تحقق سند چشم‌انداز را به همراه دارند.