/assets/media/image/news/e0390f811cc74d8b9fa8d738e2160839.jpg

1397/02/22

هفته نامه ی خبری خانه معدن ایران

گزارش عملکرد خانه معدن ایران به مخاطبین خود
📆جمعه ٢١ اردیبهشت ۱۳۹۷