/assets/media/image/news/f2a6fcbc6bcb48e4ac22d911bbda0f1a.jpg

1397/09/14

رونق بازار سیاه کهربا در پی ناآرامی‌های اوکراین

در شمال غرب اوکراین صدها هکتار جنگل به دلیل استخراج غیرقانونی کهربا تخریب شده‌اند.

این سنگ گرانبها که از شیره سفت‌شده درخت به‌دست می‌آید، بازار سیاه اما پررونقی در این کشور دارد.
 نابسامانی سیاسی که از اعتراض‌های گسترده سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) بر اوکراین حاکم شده، خرید و فروش غیرقانونی کهربا را رونق داده و زنجیره تامین آن از کنترل خارج شده است. وب‌سایت نشنال‌ژئوگرافیک این تصویرها را سال گذشته از این پدیده و پیامدهای آن منتشر کرده است.
 کهربا در دوران قدیم زمین‌شناسی به شکل صمغ از درختان کاج مخروطی‌شکل به نام «پیتوس‌سوکسینیفرا» خارج شده و پس از خشک و سخت شدن به صورت فسیل و سنگ درمی‌آید.
برگردان: ثمن رحیمی‌راد