خانه معدن ایران

1394/12/04

خانه معدن استان چهارمحال بختیاری تاسیس گردید.

خانه معدن استان چهارمحال بختیاری تاسیس گردید.


   جلسه هییت موسس خانه معدن استان چهارمحال بختیاری ساعت ده صبح روز ۹۴/۱۲/۴درمحل سالن اجتماعات سازمان صنعت معدن وتجارت استان با حضور پرشور بیش از۱۰۰نفر از فعالین معدنی استان و با حضورآقای دکترامامی ریاست صمت استان و معاونین ایشان و نیز رییس اتاق بازرگانی صنایع ومعادن وکشاورزی  شهرکرد، رییس  خانه صنعت ومعدن استان و رییس سازمان نظام مهندسی استان وخبرنگاران  برگزارگردید.

در ابتدا آقای دکتر امامی ریاست صمت استان ضمن خیرمقدم وتشکر از حاضرین از تشکیل خانه معدن استان استقبال نمود و اظهار امیدواری نمود با تشکیل این خانه مسایل و مشکلات  فعالین معدن با سرعت بیشتری پیگیری گردد وتأسیس آن قدم بسیارمثبتی درراه فعالیتهای معدنی استان که ذخایر آن بسیار ناشناخته میباشد خواهدبود، درادامه آقای مهندس حامدی گزارشی از وضعیت خانه معدن استانها و اقدامات انجام شده توسط آن جهت رفع مشکلات بهره برداران ارائه نموده و اظهار نمود بیست وهشتمین استانی که خانه معدن درآن تأسیس میگردد استان چهارمحال بختیاری است و انشالله با انتخاب هیئت مدیره توانمند بتوانیم خانه معدن قوی را داشته باشیم. سپس بعضی ازمعدنکاران سوالات خود را در این زمینه مطرح نمودندکه آقای مهندس حامدی به آنها پاسخ دادند.

درادامه جهت انتخاب اعضای هیئت رییسه ۱۵نفرکاندید شدندکه رأی گیری با ورقه انجام ونفرات زیر انتخاب شدند:

آقایان عبدالکریم کریمی رییس، حیدرقلی صدقی نایب رئیس، اصغرعالی دبیر و منوچهرشاهین خزانه دار. ضمناً آقایان رضا فخریان، حجت الله زارع وکیهان رحمانی نیز سایر اعضای خانه استان  انتخاب شدند، این جلسه ساعت ۱۳خاتمه یافت.

 IMG-20160223-WA0000

 


 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر